فروشگاه ساعت احدی تمامی سفارشات مخصوص شیراز را به صورت کاملا رایگان،و مابقی را با هزینه خریدار ارسال می کند.
در این شیوه ارسال، معمولا بین 4 تا 7 روز کاری زمان تحویل مرسوله میباشد.

به دلیل مستقر بودن فروشگاه در شهر شیراز، سفارشی که برای این شهر ثبت می گردد، بین 24 ساعت تا حداکثر 48 ساعت بعد از ثبت سفارش تحویل می شود.